Styret


Etter årsmøtet 1. mars 2022 består styret av:

Ketil Sigurd Moe, leder (tlf. +47 905 62935, mail: ketilmoe@online.no)

Ragnhild Walle-Hansen, kasserer

Tove Træsdal
, sekretær med referatansvar, fremmøte, kontakt til Korforbundet

Magnar Hogne Kittelsen (MHK), medlemsregister, hjemmesiden, Dropbox, seminar

Brynjulf Melhuus, programutvalg, arrangementer, konsertkomiteer

Trygve Osnes, søknader, diverse


🙂👍
Organisasjonsnummer: 9945082010

Kontonummer: 60740669357