Styret


Etter årsmøtet i februar 2020:

Eva Malt, leder (tlf. +47 478 54 663, Mail: eamalt(at)gmail.com)
Ragnhild Walle-Hansen, kasserer
Magnar Hogne Kittelsen (MHK), Dropbox-/nettansvarlig, seminar
Brynjulf Melhuus
Trygve Osnes

 

🙂👍
Organisasjonsnummer: 9945082010

Kontonummer: 60740669357