Styret


Etter årsmøtet 1. mars 2022 består styret av:

Ketil Sigurd Moe, leder (tlf. +47 905 62 935, mail: ketilmoe@online.no)

Ragnhild Walle-Hansen, kasserer

Tove Træsdal
, sekretær med referatansvar, kontakt til Korforbundet (sluttet i koret 31.5.22)

Magnar Hogne Kittelsen (MHK), medlemsregister, hjemmesiden, Dropbox, seminar

Brynjulf Melhuus, programutvalg, arrangementer, konsertkomiteer (permisjon h22/v23)

Trygve Osnes, søknader, diverse


🙂👍
Organisasjonsnummer: 994 508 210

Kontonummer: 1503 79 49172