Formål


Vi legger vekt på at Frogner kammerkor skal være både et musikalsk og sosialt fellesskap. Hyggelig samvær på og etter øvelser på tirsdager (vi øver fra kl. 18.30-21.00), årlige korseminar, korturer med jevne mellomrom og sommerfester er viktige rammer omkring det musikalske.

I vedtektene finner vi mer om korets målsetting:

* Frogner Kammerkor har som formål å framføre et variert repertoar av seriøs kormusikk.

* Koret skal utvikle medlemmenes musikkfaglige og vokale ferdigheter og inspirere til utfoldelse i et musikalsk og sosialt fellesskap.

* Koret skal gjennom samarbeidsavtale med Frogner menighet bidra til å utvikle det musikalske miljøet i kirken.

*
Ut over det som følger av samarbeidet med menigheten har koret ingen politisk eller livssynsmessig tilknytning. For vedtektene i sin helhet se under korets Vedtekter.