Kormedlemmene


(pr. 20. sept.. 2022)

Sopraner
Ellen Alveberg
Marianna Brilliantova
Nina Lisberg
Eva Malt 
Annema Selstrøm
Laila Skard
Ellen Bramness Arvidsson
Kjersti Kramm Engebrigtsen
Tone Manger Daae
Sissel Ledang
Dragana Stojiljkovic
Viktoria van der Meulen

Alter
Rigmor Duun Grande
Petra Weber Hauge
Nora Dahl Næss
Nina Rambæk
Ragnhild Walle-Hansen
Lotte Rogg
Netten Østberg
Anja Sønstebyseter Rønning
Nora Nermann
Tuva Kolsad Hertzberg
Berit Horn Bringedal

Tenorer
Bernt Halvorsen
Magnar Hogne Kittelsen
Nils Johan Korsvik
Valentin Rossebø
Olav Øen
Ragnar Osnes
Bernt Rekstad

Basser
David Frew
Brynjulf Melhuus (perm.)
Ketil Moe
John Fredrik Møllhausen
Erik Skaudal
Trygve Osnes
Karl Sverre Schei

Blide tenorer.