Historie


Frogner Kammerkor ble stiftet i 1993 med Tor Skauge som virket som dirigent frem til 1999. Han innledet en spennende og utviklingsrik tid for koret (du finner mer på Wikipedia). I perioden 1999-2018 virket Kristin Groven Holmboe som dirigent. Seinere virket Sindre Hugo Bjerkestrand som dirigent inntil Inger Øvrebø Uberg overtok dirigentpinnen i februar 2020. Henne kan du lese mer om under Dirigenten.

Koret har gjennom sin historie lagt grunnlaget for et variert repertoar og et hyggelig miljø. Koret har vokst i både størrelse og repertoaromfang siden oppstarten og jobbet kontinuerlig med å fremføre større kirkelige korverk og et vidt spekter av mindre korverk, samt et lettere korrepertoar innenfor ulike genre.

Ifølge tradisjonen har koret hatt årlige julekonserter og en større konsert, fortrinnsvis om høsten, med fremføring av ulike kirkemusikalske verk. Enkelte større verk har blitt innøvd og fremført i samarbeid med andre kor. En oversikt over konsertrepertoaret for de siste årene finner du under Konserter.

I fremføringen av de større verkene har vi blant annet samarbeidet med Barokkanerne, musikere fra Oslofilharmonien, Bærum Symfoniorkester og kjente sangsolister, blant annet fra Den Norske Opera.

Gjennom en samarbeidsavtale med Frogner menighet har koret holdt øvelsene og konsertene sine i Frogner kirke og medvirket ved åtte gudstjenester i Frogner kirke i løpet av året.

Koret har i dag nærmere 40 medlemmer og tar fortsatt opp nye medlemmer. Spesielt tenorer og basser ønskes velkommen!