'Missa Brevis' av Zoltán Kodály, 7.2.2017 - i forbindelse med Frogner kirkes orgelfestival