Vitenskapsakademiets Sommerfest 2013 - Kort opptreden; Purcell, Attaignant m.fl.