"Arven fra Venezia", 9.4.2013 - musikk fra renessansens fremste komponister - polykoralitet (koret er delt opp i flere grupper som synger mot hverandre)