Høstkonserten, 17.11.2019 - Franz Schuberts messe i G-dur - D-167 samt verker av Mozart, Mendelssohn, Brahms og Hovland.