Øving og øvingsfiler


Koret har allerede en felles Dropbox for lagring og bruk av våre egne øvingsfiler. 

Aktuelle nettsider: (ikke alle er gratis)

Under korfaglige artikler fra Norges Korforbund ligger artikkelen Øvingsfiler fra A til Å’. Her gis gode råd om hvordan sangeren kan utvikle sin egen sangfaglige kompetanse ytterligere. Dermed vil en kunne øve inn sin egen stemme i eget tempo.

I artikkelen vises det til nettsider som kan være til hjelp. Dirigenten vår har likevel det avgjørende ordet i spørsmål om hva som passer vårt kor best, ev. hva som matcher hennes ønske om å formidle stykket som vi øver inn.

Verdt å merke seg er at det ligger en god del innspillinger på YouTube som kan være aktuelle.

Andre er:
CyberBass - har formidlet øvingsfiler til korsangere over hele verden de siste 25 år. Det er gratis å bruke og en trenger ikke å logge seg inn eller laste ned noen app for å komme i gang. Gir en dessuten muligheten til å senke tempoet eller gjenta en del flere ganger.

ChoralPractice – norsk - lager øvingsfiler som er innsunget av profesjonelle sangere slik at det blir en mer virkelig opplevelse.

Choralia Net – her finnes en samling av gratis lydfiler til innstudering av stemmer.

ChoroLine App – et tilbud til IOS og Android brukere.

Carus App – er også utviklet for å virke på IOS og Android. Appen er gratis, men en betaler for de verk en bestiller.