Øving og øvingsfiler

Frogner kammerkor under ledelse av sin dirigent på Zoom, våren 2021.


Til hjelp under forberedelse til øvingene har koret en felles Dropbox for lagring og bruk av egne øvingsfiler. Den har etter 10. november spesielt, med nedstengningene på grunn av koronaen, gitt vår initiativrike dirigent en uvurdelelig mulighet til å lede koret gjennom forberedelser til og veiledning under møter på Zoom, gjennom julen og inn i det nye året. Vi har dermed fått en ekstra stimulans til den videre driften av koret.  Det lover godt for fremtiden!

Aktuelle nettsider: (ikke alle er gratis) - for videre øvinger

Under korfaglige artikler fra Norges Korforbund ligger artikkelen Øvingsfiler fra A til Å’. Her gis gode råd om hvordan sangeren kan utvikle sin egen sangfaglige kompetanse ytterligere. Dermed vil en kunne øve inn sin egen stemme i eget tempo.

I artikkelen vises det til nettsider som kan være til hjelp. Dirigenten vår har likevel det avgjørende ordet i spørsmål om hva som passer vårt kor best, ev. hva som matcher hennes ønske om å formidle stykket som vi øver inn.

Verdt å merke seg er at det ligger en god del innspillinger på YouTube som kan være aktuelle.

Andre er:
CyberBass - har formidlet øvingsfiler til korsangere over hele verden de siste 25 år. Det er gratis å bruke og en trenger ikke å logge seg inn eller laste ned noen app for å komme i gang. Gir en dessuten muligheten til å senke tempoet eller gjenta en del flere ganger.

ChoralPractice – norsk - lager øvingsfiler som er innsunget av profesjonelle sangere slik at det blir en mer virkelig opplevelse.

Choralia Net – her finnes en samling av gratis lydfiler til innstudering av stemmer.

ChoroLine App – et tilbud til IOS og Android brukere.

Carus App – er også utviklet for å virke på IOS og Android. Appen er gratis, men en betaler for de verk en bestiller.