Seminar

Etter tradisjonen har koret deltatt i eller arrangert seminar både i ut- og innland. Utenlands har turene gått til Europa Cantats arrangement i Barcelona i Spania, Nevers i Frankrike to ganger, Torino i Italia og Pécs i Ungarn.

Her hjemme var målet lenge Haugtun gårdspensjonat og kulturverksted (som det heter i dag) i Dokka. Seminarene var et populært innslag blant korets aktiviteter. Her lå forholdene godt til rette for øvelser, sosialt samvær, god forpleining og turer i nærliggende områder. Til Haugtun dro koret hvert semester og mange ivret for videre turer dit. Over tid kom imidlertid avstanden for helgeseminarene til å bli utslagsgivende. Dermed ble det mer aktuelt å se seg om etter alternativer. De har variert over tid, men felles for alle er at de ligger nærmere utgangspunktet for korets virksomhet, altså Frogner kirke.

Høsten 2020 legges seminaret til Oscarsborg Festning i dagene 5. – 6. september. Med tanke på tiden vi er inne i, med koronakrise og bekymringer rundt egen helse, håper vi likevel på gode øvingsdager i september. Valget av seminarsted har falt i god jord blant medlemmene i koret så langt.

Aktuelle lenker:

https://festningshotellene.no/oscarsborg-hotel-resort/ - på denne adressen kan du finne ut mer om aktuelle tilbud på stedet

https://www.forsvarsbygg.no/no/festningene/finn-din-festning/oscarsborg-festning/ - Forsvarsbyggs info om Oscarsborg festning mm.

https://www.forsvarsbygg.no/no/festningene/finn-din-festning/oscarsborg-festning/fergetider-billett-og-parkering/ - Forsvarsbygg – fergeruter Drøbak – Oscarsborg – gir fortløpende info om rutetilbudet.