Seminar

Etter tradisjonen har koret deltatt i eller arrangert seminar både i inn- og utland. Utenlands har turene gått til Europa Cantats arrangement i Barcelona i Spania, Nevers i Frankrike to ganger, Torino i Italia og Pécs i Ungarn.

Her hjemme var målet lenge Haugtun gårdspensjonat og kulturverksted (som det heter i dag) i Dokka. Seminarene var et populært innslag blant korets aktiviteter. Her lå forholdene godt til rette for sosialt samvær, god forpleining, varierte øvelser og innøving av nytt repertoar. Til Haugtun dro koret hvert semester og mange ivret for videre turer dit.

Over tid kom imidlertid avstanden for helgeseminarene til å bli utslagsgivende. Dermed ble det mer aktuelt å se seg om etter alternativer. De har variert over tid, men felles for alle er at de ligger nærmere utgangspunktet for korets virksomhet, altså Frogner kirke.

Høsten 2020 endte det hele med at seminaret ble lagt til Oscarsborg Festning i dagene 5. – 6. september. Med tanke på tiden vi var inne i, med koronakrise og bekymringer rundt egen helse, hadde koret gode øvingsdager. De var godt organisert og valg av seminarsted falt i god jord blant medlemmene. Derfor ble seminaret lagt dit igjen i 2021 (18. - 19. september) og høsten 2022 (17. - 18. september).

Foto: Marianna Brilliantova