Styre/Utvalg/Kontakter

Styret (§ 4 i vedtektene)

Etter
årsmøtet 1. mars 2022 består styret av
:

Ketil Sigurd Moe
, leder (tlf.
+47 905 62 935, mail: ketilmoe@online.no)

Ragnhild Walle-Hansen, kasserer, kontakt til Korforbundet

Magnar Hogne Kittelsen (MHK), medlemsregister, hjemmesiden, Dropbox, seminar

Brynjulf Melhuus, programutvalg, arrangementer, konsertkomiteer (permisjon h22/v23)

Trygve Osnes, referatansvar (fra 31.5.22), søknader, diverse

Nina
Lisberg (valgt inn i styret 27.9.22), representerer styret i programutvalget

Fra 27.9.2022 består utvalget av følgende:

Inger Øvrebø Uberg (dirigent)

Nils Johan Korsvik

Petra Weber Haug


Ellen Bramness Arvidsson


Nina Lisberg (representerer styret)

Stemmekontakter (§ 10 i vedtektene)

Sopraner: Ellen Alveberg

Alter: Ragnhild Walle-Hansen

Tenorer: Bernt Rekstad

Basser: David Frew


🙂👍
Organisasjonsnummer: 994 508 210
Kontonummer: 1503 79 49172