Styre/Utvalg/Kontakter

Styret (§ 4 i vedtektene)

Etter
årsmøtet 7. mars 2023 består styret av
(rev. 2.9.23):

Ketil Sigurd Moe
, leder (tlf.
+47 905 62 935, mail: ketilmoe@online.no)

Ellen Bramness Arvidssson, kasserer 


Trygve Osnes, sekretær, søknader, diverse


Magnar Hogne Kittelsen (MHK), hjemmesiden (frognerkammerkor.com), medlemsansvarlig, Dropbox-ansvarlig

Brynjulf Melhuus, programutvalg, arrangementer, konsertkomiteer

Nina Lisberg, programutvalg

Programutvalget (§ 6 i vedtektene)

Inger Øvrebø Uberg (dirigent)
Valentin Rossebø
Petra Weber Hauge
Ellen Bramness Arvidsson
Nina Lisberg (representerer styret)


Stemmekontakter (§ 10 i vedtektene)
Sopraner: Ellen Alveberg
Alter: Ragnhild Walle-Hansen
Tenorer: Bernt Rekstad
Basser: David Frew
🙂👍
Organisasjonsnummer: 994 508 210
Kontonummer: 1503 79 49172