Frogner kammerkor synger vakkert på Norske talenter ...

Bli medlem i Frogner kammerkor!


Som nevnt i innledningen ønsker Frogner kammerkor å forsterke koret og tar derfor opp nye medlemmer. Med en jevn tilstrømning av nye medlemmer i senere  tid står likevel ønsket om flere tenorer og basser fortsatt sterkt.

Vi vektlegger stemmekvalitet, musikalitet og notelesning. Det er også fint om du har en sosial innstilling, som gjør at du vil trives i koret og på våre ulike arrangementer.

Hvis du ønsker å komme med i koret, kan du ta kontakt med:

Styret v/Ketil Sigurd Moe:
tlf. +47 905 62 935
mail: ketilmoe@online.no

Dirigent Inger Øvrebø Uberg
tlf. +47 464 57 001 
mail: inger_uberg@hotmail.com

Prøvesang foregår vanligvis i forkant av øvelsen i Frogner kirke og er en kort og uformell seanse. Hvis du blir opptatt i koret, kan du delta på øvelsen samme dag, om du ønsker.

  

Velkommen til Frogner kammerkor!

Syng med oss!